Medycyna pracy

W poradni medycyny pracy przyjmuje:

 • - lek. med. Renata Marciniec (specjalista medycyny pracy);
 • - lek. med. Jolanta Ostrowska (specjalista medycyny pracy).

W ramach usług świadczonych przez poradnię oferujemy naszym pacjentom:

- Badania

 • - wstępne;
 • - okresowe;
 • - do pracy na wysokości;
 • - kontrolne;
 • - kierowców;
 • - sanitarno-epidemiologiczne;

- Konsultacje:

 • - neurologiczne;
 • - okulistyczne;
 • - laryngologiczne;
 • - psychologiczne;

- Diagnostykę:

 • - laboratoryjną
 • - EEG
 • - badania słuchu (audiogram);
 • - badania spirometryczne;
 • - EKG

Ustawa o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z art. 229 KP oraz rozporządzeniem MZiOS z dnia 30.05 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U Nr 69, poz.332 , z późniejszymi zmianami)

Wszelkie informacje, zapisy, badania medycyny pracy pod numerem telefonu 666 128 182 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

ZAPYTAJ O OFERTĘ e-mailem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Blowjob