Medycyna pracy

Pomiar ciśnienia - zdjęcie poglądowe

Pomiar ciśnienia - zdjęcie poglądoweW poradni medycyny pracy przyjmuje:

 • lek. med. Renata Marciniec specjalista medycyny pracy

 • lek. med. Nitka Tadeusz specjalista medycyny pracy

 • lek. med. Danuta Gniadek – Jonczewska – lekarz medycyny pracy

 • lek. med. Waldemar Mizera – lekarz medycyny pracy

W ramach usług świadczonych przez poradnię oferujemy naszym pacjentom:

– Badania

 • wstępne;
 • okresowe;
 • do pracy na wysokości;
 • kontrolne;
 • kierowców;
 • sanitarno-epidemiologiczne;

– Konsultacje:

 • neurologiczne;
 • okulistyczne;
 • laryngologiczne;
 • dermatologiczna;
 • psychologiczne;

– Diagnostykę:

 • laboratoryjną
 • EEG
 • badania słuchu (audiogram);
 • badania spirometryczne;
 • EKG

Ustawa o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z art. 229 KP oraz rozporządzeniem MZiOS z dnia 30.05 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U Nr 69, poz.332 , z późniejszymi zmianami)

Wszelkie informacje, zapisy, badania medycyny pracy pod numerem telefonu 666 128 182 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

ZAPYTAJ O OFERTĘ e-mailem: biuro@olsztynska33a.pl
Kontakt e-mail do medycyny pracy: medycyna.pracy@olsztynska33a.pl