Podstawowa Opieka Zdrowotna

Gabient POZ

Informacje dla Pacjentów NSZOZ „Olsztyńska”

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami. Do Państwa dyspozycji są:Gabinet POZ

 • Poradnia dla dorosłych;
 • Poradnia dla dzieci;
 • Punkt szczepień (szczepienia według kalendarza szczepień, szczepienia przeciw grypie, WZW typu B i wiele innych);
 • Gabinet zabiegowy (EKG, iniekcje, pomiar RR, spirometria);
 • Opieka środowiskowa (iniekcje w domu pacjenta, pomiar RR, zakładanie i zmiana opatrunków, współpraca z lekarzem).
 • Opieka położnej – patronaż,

Ponadto, w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy bezpłatne programy profilaktyczne:

 • Program profilaktyki chorób krążenia – program skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których nie rozpoznano jeszcze chorób układu krążenia, z programu pacjent może korzystać raz na 5 lat;
 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych – program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, z programu pacjent może skorzystać raz na 3 lata;
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy – badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

Wszyscy pacjenci korzystający ze świadczeń medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej mają dostęp na miejscu do szerokiej oferty leczenia w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla dzieci i dorosłych i pełnej diagnostyki.

W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują

Lekarze rodzinni:

 • lek. med. Renata Futera (specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób dziecięcych);
 • lek. med. Beata Domagała (specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. med. Ireneusz Orzechowski (specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. med. Małgorzata Małyszek-Freihat (specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. med. Abdalah Freihat (specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. med. Hanna Yurieva (specjalista medycyny rodzinnej)
Pediatrzy:
 • lek. med. Anna Jaśkiewicz (specjalista chorób dziecięcych, diabetolog)
 • lek. med. Agnieszka Woźniak (specjalista medycyny rodzinnej)

Aby korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia niezbędne jest wypełnienie deklaracji Lekarza/Pielęgniarki/Położnej POZ, którą można otrzymać w Rejestracji przychodni lub pobrać >>> tutaj <<< .