Cennik badań specjalistycznych

Cennik badań specjalistycznych

L.p Cennik badań specjalistycznych Cena
1. ALERGOLOGIA
Odczulanie 100,00 zł
Testy skórne- zestaw podstawowy 150,00 zł
Spirometria 35,00 zł
2. GINEKOLOGIA
KTG – badanie tętna płodu 30,00 zł
Cytologia szyjki macicy 20,00 zł
USG 4D 250,00 zł
3. NEUROLOGIA
EEG 110,00 zł
4. AUDIOLOGIA, LARYNGOLOGIA
Badanie audiologiczne ABR progi 100,00 zł
Badanie audiologiczne ABR latencje 80,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Tympanogram 30,00 zł
ENG 100,00 zł
5. KARDIOLOGIA
Echo serca 120,00 zł
Holter EKG 100,00 zł
Test wysiłkowy 100,00 zł
EKG 15,00 zł
-- --
7. OKULISTYKA
- -
Perymetria 60,00 zł
Tonometria 15,00 zł
Komputerowe badanie wzroku 40,00 zł
- -
Badanie kąta zeza 30