Cennik badań specjalistycznych

Cennik badań specjalistycznych

L.p Cennik badań specjalistycznych Cena
1. ALERGOLOGIA
Odczulanie 100,00 zł
Testy skórne- zestaw podstawowy 150,00 zł
Spirometria 50,00 zł
2. GINEKOLOGIA
KTG – badanie tętna płodu 40,00 zł
Cytologia szyjki macicy 30,00 zł
USG 4D 250,00 zł
3. NEUROLOGIA
EEG 140,00 zł
4. AUDIOLOGIA, LARYNGOLOGIA
Badanie audiologiczne ABR progi 150,00 zł
Badanie audiologiczne ABR latencje 80,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Tympanogram 30,00 zł
ENG 120,00 zł
5. KARDIOLOGIA
Echo serca 130,00 zł
Holter EKG 100,00 zł
Test wysiłkowy 110,00 zł
EKG 20,00 zł
Holter RR 120,00 zł
-- --
7. OKULISTYKA
GDX 80,00 zł
Perymetria 60,00 zł
Tonometria 15,00 zł
Komputerowe badanie wzroku 40,00 zł
- -
Badanie kąta zeza 30