Cennik badań specjalistycznych

Cennik badań specjalistycznych

L.p Cennik badań specjalistycznych Cena
1. ALERGOLOGIA
Odczulanie 100,00 zł
Testy skórne- zestaw podstawowy 150,00 zł
Spirometria 50,00 zł
2. GINEKOLOGIA
KTG – badanie tętna płodu 30,00 zł
Cytologia szyjki macicy 30,00 zł
USG 4D 250,00 zł
3. NEUROLOGIA
EEG 150,00 zł
4. AUDIOLOGIA, LARYNGOLOGIA
Badanie audiologiczne ABR progi 200,00 zł
Badanie audiologiczne ABR latencje 80,00 zł
Audiogram 35,00 zł
Tympanogram 35,00 zł
ENG 150,00 zł
5. KARDIOLOGIA
Echo serca 150,00 zł
Holter EKG 120,00 zł
Test wysiłkowy 130,00 zł
EKG 30,00 zł
Holter RR 120,00 zł
-- --
7. OKULISTYKA
GDX 100,00 zł
Perymetria 60,00 zł
Tonometria 15,00 zł
Komputerowe badanie wzroku 50,00 zł
- -
Badanie kąta zeza 40