Cennik medycyny pracy

Cennik medycyny pracy

L.p CENNIK MEDYCYNY PRACY Cena
1. ZDJĘCIA RTG 
Głowa 40,00 zł
Klatka piersiowa 35,00 zł
2. BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Spirometria 20,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Badanie EKG 10,00 zł
3. KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY
Okulista 45,00 zł
Laryngolog 45,00 zł
Neurolog 45,00 zł
4. BADANIA KIEROWCÓW
Psychologiczne badanie osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (np. kierowcy pojazdów służbowych kat B) 110,00 zł
Psychologiczne badanie osób wykonujących transport

drogowy oraz kierowców wymienionych w art. 124

ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

150,00 zł
Badanie kierowców  kat. A, B 200,00 zł
Badanie kierowców kat. C, D, E 200,00 zł
5. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE  
Morfologia 8,00 zł
Rozmaz krwi 5,00 zł
OB 5,00 zł
Mocz 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Cholesterol 7,00 zł
Trójglicerydy 7,00 zł