Cennik medycyny pracy

Cennik medycyny pracy

L.p CENNIK MEDYCYNY PRACY Cena
1. ZDJĘCIA RTG   
  Głowa 40,00 zł
  Klatka piersiowa 35,00 zł
2. BADANIA DIAGNOSTYCZNE  
  Spirometria 20,00 zł
  Audiogram 30,00 zł
  Badanie EKG 10,00 zł
3. KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY  
  Okulista 40,00 zł
  Laryngolog 40,00 zł
  Neurolog 40,00 zł
4. BADANIA KIEROWCÓW  
  Psychologiczne badanie osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (np. kierowcy pojazdów służbowych kat B) 110,00 zł
  Psychologiczne badanie osób wykonujących transport

drogowy oraz kierowców wymienionych w art. 124

ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

150,00 zł
  Badanie kierowców  kat. A, B 200,00 zł
  Badanie kierowców kat. C, D, E 200,00 zł
5. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE  
  Morfologia 8,00 zł
  Rozmaz krwi 5,00 zł
  OB 5,00 zł
  Mocz 7,00 zł
  Glukoza 6,00 zł
  Cholesterol 7,00 zł
  Trójglicerydy 7,00 zł