Cennik medycyny pracy

Cennik medycyny pracy

Badanie profilaktyczne               40,00 PLN
Badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych               40,00 PLN
Konsultacja lekarza specjalisty             40,00 PLN
RTG klatki piersiowej             40,00 PLN
Spirometria             20,00 PLN
Audiogram             30,00 PLN
Badanie EKG             15,00 PLN
Psychologiczne badania osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej           110,00 PLN
Psychologiczne badania osób wykonujących transport drogowy oraz kierowców wymienionych w art. 124 ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym           150,00 PLN
Badanie kierowców kat.  A, B           200,00 PLN
Badanie kierowców kat. C, D, E           200,00 PLN