Cennik usług komercyjnych

Cennik usług komercyjnych

L.p

CENNIK WIZYT KOMERCYJNYCH

Cena
1.

WIZYTA LEKARZA POZ

Pediatra

70,00 zł

Internista

70,00 zł
2. SPECJALIŚCI
Alergolog 120,00 zł
Audiolog 120,00 zł
Chirurg 120,00 zł
Diabetolog 120,00 zł
Dermatolog 120,00 – 150,00 zł
Endokrynolog 120,00 zł
Ginekolog 120,00 zł
Kardiolog 120,00 zł
- -
Neurolog 120,00 zł
Neurolog Dziecięcy 120,00 zł
Ortopeda 120,00 zł
Okulista 120,00 zł
Okulista Dziecięcy 120,00 zł
Psychiatra 120,00 zł
Lekarz Rehabilitacji 120,00 zł
Neurochirurg 150,00 zł
Psycholog 80,00 zł
Chirurg Naczyniowy 130,00 zł