Poradnia diabetologiczna

urządzenie mierzące cukier we krwi - zdjęcie poglądowe

lek. med. Agnieszka Woźniak – lekarz rodzinny, diabetolog
lek. med. Anna Jaśkiewicz – specjalista chorób dziecięcych, diabetolog

Profil działalności:

 • specjalistyczna opieka diabetologiczna nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 i jego rodziną,
 • podłączanie i prowadzenie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych w ramach programu lekowego,
 • prowadzenie leczenia różnych typów cukrzycy: cukrzyca okresu noworodkowego, cukrzyca typu MODY, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna (m.in. po przeszczepach narządów, w zaburzeniach endokrynologicznych i zespołach genetycznych),
 • leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej – stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy,
 • diagnostyka, leczenie i edukacja pacjentów z otyłością i jej powikłaniami,
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą i nadwagą lub otyłością (Hoter RR)
 • edukacja i reedukacja diabetologiczna pacjenta i jego rodziny/opiekunów prowadzona przez zespół leczący (lekarz-diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna, dietetyk),
 • możliwość oznaczenia stężenia HbA1c  oraz wykonania 144-godzinnego monitoringu glikemii metodą CGMS (holtera glikemii),
 • oznaczenie glukozy we krwi, ketonów w moczu,
 • krótkie pobyty diagnostyczne.

W ramach poradni diabetologicznej wykonujemy:

 • – porady i konsultacje,
 • – leczenie cukrzycy nowymi preparatami Insuliny (wstrzykiwacze PEN dostępne dla pacjentów bezpłatnie w czasie wizyty),
 • – leczenie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Ponad to prowadzimy Gabinet Edukacji Diabetologicznej, w ramach którego oferujemy:

 • – poradnictwo dietetyczne,
 • – edukację chorego w zakresie: diety, przyjmowania leków, zasad podawania insuliny, wysiłku fizycznego, postępowania w razie wystąpienia powikłań
 • – naukę poprawnego, samodzielnego oznaczania poziomu glukozy oraz oceny i interpretacji uzyskanego wyniku
 • – nauki obsługi wstrzykiwaczy insuliny tzw. penów.