Poradnia logopedyczna

litera A - zdjęcie poglądowe

mgr Katarzyna Całka – logopeda
mgr Bożena Guziak – logopeda
mgr Kalina Witekneurologopeda

W ramach usług świadczonych przez poradnię oferujemy naszym pacjentom porady, diagnozy i terapię w zakresie::

  • jąkania;
  • rozszczepu warg i podniebienia;
  • mózgowego porażenia dziecięcego;
  • opóźnionego rozwoju mowy;
  • terapii dzieci upośledzonych umysłowo;
  • redukcji trudności czytania i pisania (dysleksja);
  • afazji;
  • terapii dzieci z autyzmem;
  • konsultacje logopedyczno-ortodontyczne;
  • konsultacje neurologopedyczne dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym;