uslugi

Diagnostyka

Nasza placówka oferuje Państwu dostęp do nowoczesnej diagnostyki medycznej obejmującej szeroki zakres badań.

Badania diagnostyczne wykonywane są bezpłatnie (finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) a także komercyjnie w pracowni:

 • – audiometrycznej (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, ENG, ABR latencie, ABR progi);
 • – EEG;
 • – EKG i Holter EKG;
 • – USG
 • – RTG
 • – prób wysiłkowych;
 • – diagnostyki laboratoryjnej;
 • – densytometrycznej – diagnostyka osteoporozy
 •  diagnostyki jaskry – GDX (analiza grubości włókien nerwowych)
  – tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)
  – perymetria (pomiar pola widzenia)