Diagnostyka

Urządzenie diagnostyczne - zdjęcie poglądowe

Nasza placówka oferuje Państwu dostęp do nowoczesnej diagnostyki medycznej obejmującej szeroki zakres badań.

Badania diagnostyczne wykonywane są bezpłatnie (finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) a także komercyjnie w pracowni:

Aparat USG

 • – audiometrycznej (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, ENG, ABR latencie, ABR progi);
 • EEG;
 • EKG i Holter EKG;
 • Holter RR
 • USG
 • RTG
 • prób wysiłkowych;
 • diagnostyki laboratoryjnej;
 • densytometrycznej – diagnostyka osteoporozy
 • diagnostyki jaskry – GDX (analiza grubości włókien nerwowych)
  – tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)
  – perymetria (pomiar pola widzenia)

 

* Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i  na środowisko