uslugi

Medycyna pracy

W poradni medycyny pracy przyjmuje:

 • – lek. med. Renata Marciniec (specjalista medycyny pracy);

W ramach usług świadczonych przez poradnię oferujemy naszym pacjentom:

– Badania

 • – wstępne;
 • – okresowe;
 • – do pracy na wysokości;
 • – kontrolne;
 • – kierowców;
 • – sanitarno-epidemiologiczne;

– Konsultacje:

 • – neurologiczne;
 • – okulistyczne;
 • – laryngologiczne;
 • – dermatologiczna;
 • – psychologiczne;

– Diagnostykę:

 • – laboratoryjną
 • – EEG
 • – badania słuchu (audiogram);
 • – badania spirometryczne;
 • – EKG

Ustawa o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z art. 229 KP oraz rozporządzeniem MZiOS z dnia 30.05 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U Nr 69, poz.332 , z późniejszymi zmianami)

Wszelkie informacje, zapisy, badania medycyny pracy pod numerem telefonu 666 128 182 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

ZAPYTAJ O OFERTĘ e-mailem olsztynska@op.pl