Cennik badań laboratoryjnych

Cennik badań laboratoryjnych

numer badania nazwa podstawowa badania cena komercyjna UWAGI materiał do badania wynik (dni robocze)
  BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE        
1 Mocz - badanie ogólne 10,00   mocz 1
2 OB  5,00   krew EDTA 1
3 Morfologia krwi (pełna) 15,00   krew EDTA 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 7,00   krew EDTA 1
6 PT (INR) 10,00   osocze cytrynian 1
7 APTT  10,00   osocze cytrynian 1
8 Fibrynogen 15,00   osocze cytrynian 1
9 D-dimer, ilościowo 35,00   osocze cytrynian 1
10 Glukoza 5,00   osocze fluorek 1
11 Elektrolity 16,00   surowica 1
12 Sód 8,00   surowica 1
13 Potas 8,00   surowica 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 40,00   surowica 1
15 Cholesterol całkowity 10,00   surowica 1
16 Cholesterol HDL 10,00   surowica 1
17 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia  10,00   surowica 3
18 Trójglicerydy 10,00   surowica 1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 40,00   surowica 1
20 ALT  10,00   surowica 1
21 AST  10,00   surowica 1
22 Fosfataza zasadowa 10,00   surowica 1
23 Bilirubina całkowita 10,00   surowica 1
24 Bilirubina związana 10,00   surowica 1
25 Bilirubina wolna 24,00   surowica 1
26 GGTP  10,00   surowica 1
27 Cholinoesteraza 15,00   surowica 4
28 Dehydrogenaza mleczanowa 15,00   surowica 1
30 Lipaza 20,00   surowica 1
31 Amylaza 10,00   surowica 1
32 Mocznik 10,00   surowica 1
33 Kreatynina 10,00   surowica 1
34 Klirens kreatyniny 20,00   surowica i mocz DZM 1
35 Cystatyna C 80,00   surowica 10
36 Kwas moczowy 10,00   surowica 1
37 Białko całkowite 10,00   surowica 1
38 Albumina 10,00   surowica 1
39 Proteinogram 30,00   surowica 4
40 Żelazo 8,00   surowica 1
41 Ferrytyna 30,00   surowica 1
42 Wapń całkowity 8,00   surowica 1
43 Wapń zjonizowany 25,00 pbr. i wyk. wyłącznie w Szp. Bielańskim krew heparynowa  1
44 Chlorki 8,00   surowica 1
45 Fosfor nieorganiczny 8,00   surowica 1
46 Magnez 8,00   surowica 1
  BADANIA KAŁU        
50 Kał - badanie ogólne 20,00   kał 2
52 Kał na pasożyty (1 ozn.) 10,00   kał 2
53 Owsiki - wymaz parazytologiczny 12,00   przylepiec celofanowy 2
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 30,00   kał 3
55 Kał - krew utajona (bez diety) 20,00   kał 2
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 120,00   wymaz pobrany na podłoże transportowe 10
58 Kał - rota i adenowirusy 28,00   kał 1
  MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH  
59 Kał - norowirusy 75,00   kał 2
61 CRP, ilościowo 20,00   surowica 1
63 Prokalcytonina, ilościowo 75,00 diagnostyka tylko w lecznictwie szpitalnym surowica 1-2
65 ASO, ilościowo 20,00   surowica 1
67 RF, ilościowo 20,00   surowica 1
68 RF, jakościowo     surowica 1
69 Odczyn Waalera-Rosego 20,00   surowica 1
70 anty-CCP 90,00   surowica 14
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 35,00   kał 4
582 Elastaza trzustkowa w kale 160,00   kał 20
584 Kalprotektyna w kale 150,00 powyżej 48h zamrozić kał 35
589 M2-PK w kale met. ELISA 195,00   kał 14
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 156,00   kał do 34
  DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA    
75 CK 20,00   surowica 1
76 CK-MB, aktywność 30,00   surowica 1
79 Troponina T 55,00 PP przy laborat natychmiast dostarczyć do pracowni !!  osocze heparynowe / surowica 1
80 Mioglobina 70,00   surowica 3
81 NT pro-BNP 90,00   surowica / EDTA 2
83 Homocysteina - * 55,00   surowica/krew EDTA 4
  HEMATOLOGIA        
85 Retikulocyty 5,00   krew EDTA 1
87 Płytki krwi (na cytrynian) 10,00   krew cytrynianowa 1
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 16,00   szkiełko (suchy wymaz) 2
592 Mielogram  120,00   rozmaz szpiku 4
  SEROLOGIA        
90 Grupa krwi   (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) 40,00   krew EDTA 3
91 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 75,00   krew EDTA 7
92 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie)  - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 45,00   krew EDTA 7
93 Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń 15,00     7
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 30,00   krew EDTA 2
986 P/c. odpornościowe identyfikacja 180,00   Krew pełna - 3 probówki (3 x 8,0ml) + EDTA - 1 probówka (1x4,0 ml)  3
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 25,00   krew EDTA 2
970 Badanie przedtransfuzyjne 30,00   krew EDTA 1
971 Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 25,00   krew EDTA 1
  DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY        
100 TSH 25,00   surowica 1
101 FT4 25,00   surowica 1
102 FT3 25,00   surowica 1
103 T4 20,00   surowica 1
104 T3 20,00   surowica 1
105 anty-TPO 35,00   surowica 1
106 anty-TG  35,00   surowica 1
107 P/c. p. receptorom TSH 70,00   surowica 10
108 Tyreoglobulina 35,00   surowica 1
  HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE    
110 FSH 28,00   surowica 1
111 LH 28,00   surowica 1
112 Estradiol 28,00   surowica 1
113 Progesteron 28,00   surowica 1
114 Prolaktyna 28,00   surowica 1
116 Beta-HCG (total) 35,00   surowica 1
117 HCG wolna podjednostka beta 35,00   surowica 1
3321 HCG wolna podjednostka beta   - KRYPTOR 120,00   surowica do 5
3322 PAPP-A  -  KRYPTOR 120,00   surowica do 5
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) 120,00   - do 5
118 Estriol wolny 30,00   surowica 3
119 PAPP-A 75,00   surowica 1
120 Prisca - raport 150,00    -  5
121 DHEA SO4 40,00   surowica 1
122 DHEA 45,00   surowica 7
123 Androstendion 40,00   surowica 4
124 Testosteron 28,00   surowica 1
125 Testosteron wolny 50,00   surowica 7
126 SHBG 40,00   surowica 1
127 17-hydroksyprogesteron 40,00   surowica 10
128 Oksytocynaza 35,00   surowica 8
129 Izooksytocynaza 35,00   surowica 8
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 350,00 pobr pon-czw krew pełna heparyna do 35
131 Cytologia ginekologiczna 30,00   wymaz cytologiczny 5
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC 95,00   specjalne podłoże 7
137 AMH 180,00   surowica 5
138 Inhibina B   180,00   surowica 14
132 Biocenoza pochwy 25,00   wymaz na szkiełko 3
139 Makroprolaktyna 120,00   surowica 7
  DIAGNOSTYKA ANEMII        
140 Transferyna 50,00   surowica 1
141 Witamina B12 - * 35,00   surowica 1
3754 Kwas metylomalonowy MMA 270,00   surowica mrożona 17
142 Kwas foliowy 30,00   surowica 1
143 Erytropoetyna 45,00   surowica 3-4
144 TIBC 20,00   surowica 1
145 UIBC 20,00   surowica 1
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 80,00   surowica 7
147 Test obciążenia żelazem (5p.) 80,00   surowica  1
  DIAGNOSTYKA CUKRZYCY        
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 30,00   krew EDTA 3
151 Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 32,00   krew EDTA 2
152 Fruktozamina 45,00   surowica 14
153 Insulina - * 40,00   surowica 1
154 C-peptyd - * 45,00   surowica 4
155 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 80,00   surowica 7
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 80,00   surowica 15
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 85,00   surowica/EDTA 9
  DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH    
160 Parathormon (intact) - * 45,00   surowica mrożona 1
161 Kalcytonina - * 60,00   surowica mrożona 5
162 Osteokalcyna - * 80,00   krew pełna heparyna 4
163 Fosfataza kwaśna 12,00   surowica 4
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 40,00   surowica 4
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 180,00   surowica 15
166 Pyrylinks D w moczu 75,00   mocz 4
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 240,00   surowica 14
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 80,00   surowica 4
3140 Profil reumatyczny1 IgG  met. IIF 95,00   surowica/osocze 15
  INNE HORMONY I METABOLITY        
170 ACTH - * 50,00   Osocze  EDTA mrożone 1
171 Kortyzol  40,00   surowica 1
172 Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 35,00   DZM 5
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 90,00   DZM + HCl 10
174 17-ketosteroidy w DZM 65,00   DZM + HCl 10
175 Aldosteron 40,00   surowica 7
176 Aldosteron w DZM 50,00   DZM 14
177 Aktywność reninowa osocza (ARO) 95,00 parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa  krew EDTA 14
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 105,00   surowica 10
183 Metoksykatecholaminy w DZM 120,00   DZM + HCl 14
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 160,00   DZM + HCl 14 - 21
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 75,00   DZM +HCl 15
190 Hormon wzrostu - * 40,00   surowica mrożona 2
191 IGF-BP3 70,00   surowica 20
192 IGF-1 - * 70,00   surowica mrożona 4
193 Gastryna - * 70,00   surowica mrożona 7
194 Leptyna 70,00   surowica 90
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 250,00   DZM do 56
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 250,00   DZM 17
  DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH      
186 Chromogranina A 90,00   surowica/EDTA 14
198 ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 150,00   surowica 4
199 HE4 90,00   surowica 4
200 PSA całkowity 35,00   surowica 1
3700 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 90,00   surowica 1
201 PSA wolny 60,00   surowica 1
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 20,00   surowica 4
204 CEA 35,00   surowica 1
205 AFP 35,00   surowica 1
206 CA 125 35,00   surowica 1
207 CA 15-3 35,00   surowica 1
208 CA 19-9 35,00   surowica 1
209 TPS  60,00   surowica 14
210 SCC - Ag 75,00   surowica 14
211 CYFRA 21-1 50,00   surowica 9
212 CA 72-4 50,00   surowica 14
213 Beta-2-mikroglobulina 60,00   surowica 7
215 BRCA 1 met. PCR  350,00   wymaz z policzka / krew EDTA 15
896 BRCA 2 met PCR 200,00   wymaz z policzka / krew EDTA 15
217 P/c. onkoneuronalne met.IIF 200,00   surowica 23
218 S100 45,00   surowica 5
219 NSE (Neuroswoista enolaza) 69,00   surowica 10
3330 Adrenalina 95,00   EDTA zamrożone 17
3331 Adrenalina w DZM 95,00   DZM+HCL zamrożone 17
3332 Noradrenalina  125,00   EDTA zamrożone 17
3333 Noradrenalina w DZM 95,00   DZM+HCL zamrożone 17
3334 Metanefryna w DZM 50,00   DZM+HCL zamrożone 17
3335 Normetanefryna w DZM 50,00   DZM+HCL zamrożone 17
3823 HER-2 met. FISH 550,00   Fragment guza,BIOPTAD,zajety węzeł chłonny lub rak żołądka  30
3818 Septyna 9 650,00 PP przy laborat natychmiast dostarczyć do pracowni !!  2xEDTA poj. 10 ml  20
  UKŁAD KRZEPNIĘCIA        
222 Czas trombinowy 20,00   osocze cytrynian 1
233 Czynnik von Willebranda 80,00 po 24h zamrozić osocze cytrynian 16
235 Antytrombina III, aktywność 60,00   osocze cytrynian 3
237 Białko C aktywność - * 80,00   osocze cytrynian do 30
3368 Oporność na aktywne białko C 65,00   osocze cytrynian 10
238 Białko S wolne 80,00   osocze cytrynian do 35
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR)  150,00 pobr pon-czw krew EDTA ( 2 prob.) 20
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)  270,00 pobr pon-czw krew EDTA do 35
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 270,00 pobr pon-czw krew EDTA 15
242 FDP - produkty degradacji fibrynogenu 45,00 zamrozić tylko Szpit. Bielański osocze cytrynianowe 2
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 300,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
  IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY  
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 90,00   surowica 1
246 IgG 35,00   surowica 1
247 IgM 35,00   surowica 1
248 IgA 35,00   surowica 1
249 Dopełniacz, składowa C-3c  45,00   surowica 5
250 Dopełniacz, składowa C-4 45,00   surowica 5
252 HLA-B27 met.PCR 125,00   2XEDTA 10
253 Kompleksy immunologiczne 100,00   surowica 15
254 Alfa-1-antytrypsyna 90,00   surowica 14
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 40,00   surowica 7
257 Ceruloplazmina 60,00   surowica 7
258 Haptoglobina 27,00   surowica 5
259 C1 inhibitor, aktywność 120,00   osocze cytrynianowe 35
260 C1 inhibitor, stężenie 120,00   surowica 35
261 Łańcuchy lekkie kappa 80,00   surowica 8
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 80,00   mocz 8
263 Łańcuchy lekkie lambda 80,00   surowica 8
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 80,00   mocz 8
266 Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 165,00   surowica 8
267 Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 165,00   mocz 8
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 120,00   surowica 7
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 120,00   mocz 7
269 Wolne kwasy tłuszczowe 70,00   surowica do 30
273 Lipoproteina Lp(a) 70,00   surowica 7
274 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 80,00   surowica 9
576 Aldolaza 40,00   surowica 9
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa  85,00 parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa  EDTA 5
3241 IgG1, podklasa 125,00   surowica 5
3242 IgG2, podklasa 125,00   surowica 5
3243 IgG3, podklasa 125,00   surowica 5
3244 IgG4, podklasa 125,00   surowica 5
3245 IgG1-4, zestaw podklas 270,00   surowica 5
  BADANIA Z MOCZU        
275 Białko w DZM 11,00   DZM 1
276 Glukoza w DZM 11,00   DZM 1
277 Wapń w DZM - * 12,00   DZM + HCl 1
278 Fosfor w DZM - * 12,00   DZM + HCl 1
279 Magnez w DZM - * 19,00   DZM + HCl 1
280 Mocznik w DZM 12,00   DZM 1
281 Kreatynina w DZM 12,00   DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM 12,00   DZM 1
283 Sód i potas w DZM 22,00   DZM 1
284 Chlorki w DZM 11,00   DZM 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 12,00   mocz 1
287 Wapń w moczu 12,00   mocz 1
288 Fosfor w moczu 12,00   mocz 1
289 Magnez w moczu 19,00   mocz 1
290 Mocznik w moczu 12,00   mocz 1
291 Kreatynina w moczu 12,00   mocz 1
292 Kwas moczowy w moczu 12,00   mocz 1
293 Sód i potas w moczu 22,00   mocz 1
294 Chlorki w moczu 11,00   mocz 1
295 Amylaza w moczu 10,00   mocz 1
296 Albumina DZM 35,00   DZM 2
297 Liczba Addisa  - * 15,00   mocz / zbiórka 12 h 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 35,00   mocz 2
3270 Albumina w moczu 20,00   mocz 2
  INFEKCJE        
300 HBs antygen 30,00   surowica 1
301 HBs przeciwciała 35,00   surowica 1
302 HBe antygen 60,00   surowica 1
303 HBe przeciwciała 60,00   surowica 1
304 HBc przeciwciała całkowite 50,00   surowica 1
305 HBc przeciwciała IgM 70,00   surowica 1
306 HBV met. PCR, ilościowo 280,00   surowica 22
307 HBV met. PCR, jakościowo 130,00   krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek/ surowica 13
308 HBV met. PCR, genotypowanie      A - H 530,00   surowica do 12
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 550,00   osocze/surowica do 12
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 550,00   surowica/osocze do 12
310 HCV przeciwciała 30,00   surowica 1
311 HCV met. PCR, ilościowo 350,00   surowica 22
312 HCV met. PCR, jakościowo * 130,00   surowica/krew pełna  probówka BD PPT EDTA z żelem 13
313 HCV genotypowanie 350,00   surowica 12
317 HAV przeciwciała całkowite 65,00   surowica 1
318 HAV przeciwciała IgM 70,00   surowica 4
320 HIV Ag/Ab (Combo) 35,00   surowica 1
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot 360,00   surowica 15
322 HIV met. PCR, ilościowo 450,00   EDTA do 12
324 HTLV I/II, przeciwciała 90,00   surowica 10
331 USR- testy potwierdzenia 65,00   surowica 10
332 FTA 50,00   surowica 10
334 FTA ABS IgM 120,00   surowica 10
335 TPHA 40,00   surowica 10
337 FTA ABS 50,00   Surowica 10
338 Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 15,00   surowica 1
340 Toksoplazmoza IgG 35,00   surowica 1
341 Toksoplazmoza IgM 35,00   surowica 1
342 Toksoplazmoza IgA 65,00   surowica 14
343 Toksoplazmoza IgG awidność 90,00   surowica 5
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 180,00   EDTA 9
940 Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo 180,00   EDTA 9
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 40,00   surowica 1
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 40,00   surowica 1
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00   surowica 1
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00   surowica 1
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 90,00   surowica 5
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 350,00   krew EDTA/surowica 15
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 180,00   krew EDTA/surowica 12
3180 CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 180,00   mocz 3
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 80,00   surowica 7
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 80,00   surowica 21
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 165,00   wymaz/PMR 12
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 45,00   surowica 3
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 45,00   surowica 3
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 40,00   surowica 1
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 450,00   krew EDTA/surowica 15
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 150,00   krew EDTA/surowica 12
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG   40,00   surowica 7
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG   40,00   surowica 7
3173 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 45,00   surowica/EDTA 5
3176 Enterowirusy IgM  70,00   surowica/EDTA 16
3177 Enterowirusy IgG 70,00   surowica/EDTA 16
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 130,00   wymaz 5-9
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 60,00   surowica 18
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 65,00   surowica 7
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 65,00   surowica 7
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 250,00   wymaz 10
379 Mycoplazma genitalium met. PCR 130,00   wymaz 10
380 Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 50,00   surowica 7
381 Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 50,00   surowica 7
382 Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA 50,00   surowica 14
3112 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 45,00   surowica 7
3113 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 45,00   surowica 7
3114 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 45,00   surowica 7
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 150,00   wymaz 14
386 Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 50,00   surowica 7
387 Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 50,00   surowica 7
388 Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA 50,00   surowica 14
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 150,00   wymaz na podł.płynne 14
3115 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 45,00   surowica 7
3116 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 45,00   surowica 7
3117 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 45,00   surowica 7
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 185,00   wymaz/nasienie/mocz 5-9
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 150,00   wymaz 5-9
396 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * 150,00   wymaz 17
397 HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 330,00   wymaz 25
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) 360,00   wymaz* 9
3127 Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 300,00   wymaz 5-12
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 300,00   wymaz 5-12
398 Helicobacter pylori - test oddechowy 250,00   zestaw probówek 7
400 Helicobacter pylori IgG 35,00   surowica 1
401 Helicobacter pylori IgA 25,00   surowica 5-7
402 Helicobacter pylori w kale, antygen 32,00   kał 6
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 65,00   surowica 14
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 65,00   surowica 14
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 65,00   surowica 14
409 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 150,00   Surowica 15
414 Grypa typ A IgG 60,00   surowica 15
415 Grypa typ A IgM 70,00   surowica 15
416 Grypa typ B IgG 60,00   surowica 15
417 Grypa typ B IgM 70,00   surowica 15
418 Paragrypa typ 1-4 IgG 60,00   surowica 17
419 Paragrypa typ 1-4 IgM 60,00   surowica 17
426 Paragrypa typ 3 IgG 70,00   surowica 7
420 Odra (Morbilli virus) IgG 155,00   surowica 10
421 Odra (Morbilli virus) IgM 155,00   surowica 10
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 120,00   surowica 14
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 130,00   surowica 14
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 130,00   surowica 15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 130,00   surowica 15
427 Grypa typ A i B antygeny 70,00   wymaz* 1
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 250,00   wymaz 15
430 Borelioza IgG 50,00   surowica 5
431 Borelioza IgM 50,00   surowica 5
432 Borelioza IgG met. western-blot 120,00   surowica 7
433 Borelioza IgM met. western-blot 120,00   surowica 7
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 150,00   2xkrew EDTA/PMR 12
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA  120,00 czyli odkleszczowe zap.mózgu surowica/osocze 9
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 120,00 czyli odkleszczowe zap.mózgu surowica/osocze 9
439 Panel infekcji odkleszczowych(Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR 636,00   krew żylna EDTA 16
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 260,00   osocze 15
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 270,00   osocze 15
3109 Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
570,00   surowica do 3 tyg
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)Borrelia burgdorferi,Babesia divergens,Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae,Toxoplasma gondii, met. PCR 700,00   krew EDTA* 18
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae
600,00   krew żylna EDTA 18
435 Bruceloza IgG 50,00   surowica 15
436 Bruceloza IgM 50,00   surowica 15
437 Brucelloza (odczyn zlepny i OWD) 80,00   surowica 14
440 Listerioza, jakościowo 65,00   surowica 7
3139 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 120,00   surowica/osocze 16
445 Yersinia spp. IgG 45,00   surowica 10
446 Yersinia spp. IgM 45,00   surowica 10
447 Yersinia spp. IgA 45,00   surowica 10
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 170,00   surowica 21
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 165,00   surowica 15
459 Parvowirus B19 IgG i IgM 95,00   surowica/osocze 14
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 50,00   surowica/osocze 7
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 50,00   surowica/osocze 7
3188 Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 270,00   osocze 5-9
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 230,00   osocze EDTA 5-9
464 Coxackie wirusy przeciwciała 80,00   surowica 14
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 80,00   surowica/osocze 16
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 80,00   surowica/osocze 16
470 Gruźlica - badanie genet met. PCR 350,00   wymaz / plwocina 21
1327 Quantiferon TB 220,00   zestaw probówek 10
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 130,00   surowica 20
480 Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG 65,00   surowica 7
481 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG 140,00   surowica 10
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100,00   Surowica 21
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 320,00   Surowica 14
484 Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA 65,00   surowica/osocze 9
485 Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 85,00   surowica 10
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 95,00   surowica 6
489 Candida – antygen krążący 175,00   surowica 10
496 Aspergillus – antygen krążący 210,00   surowica 10
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 200,00   surowica 17
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 300,00   surowica 17
499 HBs antygen, test potwierdzenia 35,00   surowica 1
2700 Nużyca 25,00   specjalne pobranie 2
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 50,00   surowica 7
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 120,00   krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 9
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 120,00   krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 9
3130 Legionella pneumophila, antygen 205,00 z porannej mikcji mocz do 7
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 180,00   surowica 6
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 180,00   surowica 6
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 180,00   surowica 6
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 420,00   surowica 7
3123 Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 230,00   surowica 6
3136 Babesia divergens met.PCR, jakościowo 230,00   EDTA 10
3143 Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF  145,00   EDTA 13
3144 Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF  145,00   EDTA 13
3145 Babesia microti IgG met. IIF 145,00   EDTA 10
3146 Babesia microti IgM met. IIF 145,00   EDTA 10
3150 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG  30,00   surowica,osocze cytrynianowe 9
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 90,00   surowica do 13
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 90,00   surowica do 13
  TOKSYKOLOGIA-  LEKI        
500 Lit, ilościowo 50,00   surowica 3
501 Karbamazepina, ilościowo (Amizepina) 50,00   surowica 4
502 Kwas walproinowy, ilościowo (depakina) 50,00   surowica 4
503 Fenytoina, ilościowo 40,00   surowica 4
504 Fenobarbital, ilościowo 45,00   surowica 5
505 Digoksyna, ilościowo 40,00   surowica 4
506 Propafenon, ilościowo 100,00   surowica 5
508 Paracetamol, ilościowo 35,00   surowica 3
509 Salicylany, ilościowo 45,00   surowica 3
510 Teofilina, ilościowo 40,00   surowica 4
511 Cyklosporyna A, ilościowo 90,00   krew EDTA 3
513 Takrolimus, ilościowo 185,00   krew EDTA 4
515 Amiodaron w surowicy 60,00   surowica 3
517 Wankomycyna 95,00 PP przy laborat  EDTA 3
3095 Selen, ilościowo  90,00   surowica 17
  TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI        
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
524 Heroina w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
525 Kokaina w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
527 Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
528 Marihuana w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
3001 Barbiturany w moczu, jakościowo 35,00   mocz 2
3065 Opiaty w moczu 35,00   mocz 2
3079 Kanabinoidy w moczu, półilościowo 50,00   mocz 2
3080 Kokaina w moczu, półilościowo 60,00   mocz 2
3081 Opiaty w moczu, półilościowo 60,00   mocz 2
3082 Amfetamina/metamfetamina w moczu, półilościowo 60,00   mocz 2
  TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE      
530 Etanol, ilościowo  40,00   surowica 2
535 Fenol w moczu, ilościowo 55,00   mocz  poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM 7
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 60,00   mocz 14
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 45,00   mocz 9
  TOKSYKOLOGIA- METABOLITY        
542 Osmolalność surowicy 20,00   surowica 1
543 Osmolalność moczu 20,00   mocz 1
3699 Osmolalność - badanie wyliczane 20,00   surowica 4
544 Karboksyhemoglobina, ilościowo 35,00   EDTA 2
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 40,00   krew pełna heparyna 3
546 Mleczany, ilościowo 35,00 CZD surowica 5
548 Szczawiany w DZM 65,00   mocz DZM 14
549 Cytryniany w moczu 85,00   mocz 7
  TOKSYKOLOGIA-METALE        
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 20,00 pobr pon-czw krew heparynowa / EDTA 5
553 Kwas hipurowy 45,00   mocz 10
554 Cynk w moczu 65,00   mocz do 21
555 Cynk, ilościowo 55,00   surowica 14
556 Miedź, ilościowo 60,00   surowica 12
557 Miedź w moczu, ilościowo 60,00   Mocz DZM 10
3083 Chrom w moczu 90,00   mocz 14
558 Ołów we krwi 60,00    krew pełna heparyna  10
559 Ołów w moczu, ilościowo 60,00   Mocz 14
560 Rtęć w moczu, ilościowo 80,00   Mocz 10
561 Kadm we krwi 100,00   Krew (EDTA) 14
562 Kadm w moczu 110,00   mocz 12
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 60,00   surowica 3
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 45,00   Mocz 15
573 Porfiryny całkowite w moczu 120,00   mocz(ciemny pojemnik) 14
575 Koproporfiryna 45,00   mocz 16
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 210,00   mocz 14
3078 Metabolity benzenu w moczu metab/inne 340,00   mocz 30
  AUTOIMMUNOLOGIA        
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF 70,00   surowica 5-10
600 PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1)) 45,00   surowica 5-10
601 PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2)) 120,00   surowica 5-10
602 PPJ (ANA3) met. Immunoblot (stara nazwa: P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, rib-P-Protein)) 120,00   surowica 5-10
603 PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 65,00   surowica 5-10
604 SLE, półilościowo 70,00   surowica 2
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 80,00   surowica 5-10
607 P/c. p. aktynie met. IIF 65,00   surowica 5
608 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 160,00   surowica 5-10
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 65,00   surowica 5-10
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 75,00   surowica 5-10
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 75,00   surowica 5-10
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 65,00   surowica 5-10
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 75,00   surowica 5-10
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 120,00   surowica 5-10
616 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 130,00   surowica 15
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 110,00   surowica 21
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 130,00   surowica 5
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 70,00   surowica 5-10
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 70,00   surowica 5-10
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00   surowica 5-10
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 60,00   surowica 5-10
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 60,00   surowica 5-10
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00   surowica 5-10
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 80,00   surowica 5-10
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 80,00   surowica 5-10
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00   surowica 5-10
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 65,00   surowica 5-10
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 65,00   surowica 5-10
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 110,00   surowica 5-10
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 85,00   surowica 14-21
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 85,00   surowica 14-21
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 160,00   surowica 14-21
637 P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 80,00   surowica 5
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 75,00   surowica 18
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 75,00   surowica 18
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 60,00   surowica 10-14
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 60,00   surowica 10-14
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100,00   surowica 10-14
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 90,00   surowica 14
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 90,00   surowica 14
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 160,00   surowica 14
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 65,00   surowica 45
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 65,00   surowica 45
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00   surowica 45
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 55,00   surowica 45
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 55,00   surowica 45
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100,00   surowica 45
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 45,00   surowica 45
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 45,00   surowica 45
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 80,00   surowica 45
655 Antykoagulant toczniowy* 80,00   osocze mrożone do 14
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 350,00   surowica 10
660 P/c. p. antygenom jajnika  met. IIF 135,00   surowica 14-21
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 100,00   surowica 14-21
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 100,00   surowica 14-21
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 90,00   surowica 5
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 210,00   surowica do 33
668 P/c. przeciwko titinie 200,00   surowica 20
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 75,00   Surowica 5-10
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 110,00   surowica 10
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 100,00   surowica 5-10
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 80,00   surowica 5-10
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00   surowica 21-30
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 95,00   surowica 5-10
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 85,00   surowica 5-10
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 90,00   surowica 5-10
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 100,00   surowica 30
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 150,00   surowica 21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 70,00   surowica 21
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 110,00   surowica 21
683 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 120,00   surowica/osocze 17
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 100,00   surowica do 23
685 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 270,00   surowica 21
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 55,00   surowica 5
687 Badania tkankowe 95,00   wycinek skóry 5-10
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 90,00   surowica 21
3308 Przeciwciała pemphigus, desmogleina 1 i desmogleina 3 met. ELISA 120,00   surowica 14
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 95,00   Surowica 5-10
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 90,00   Surowica 5-10
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 135,00   Surowica 5-10
3310 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 85,00   Surowica 5-10
3311 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 85,00   Surowica 5-10
3312 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 140,00   Surowica 5-10
3313 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 75,00   Surowica 5-10
3314 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 75,00   Surowica 5-10
3315 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 120,00   Surowica 5-10
3305 P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met.ELISA 80,00   surowica/osocze 9
  ALERGOLOGIA        
700 IgE całkowite 30,00   surowica 1
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 14,00   krew EDTA 1
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 16,00   wymaz 1
877 Tryptaza 120,00   surowica/osocze 12
  ALERGENY W PANELACH        
878 ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów 1300,00   surowica 30
704 Panel alergenów  - mieszany 180,00   surowica 3
705 Panel alergenów pokarmowych 180,00   surowica 3
706 Panel alergenów oddechowych 180,00   surowica 3
707 Panel  oddechowy III (10 alergenów) - EMMA 120,00   surowica 4
708 Panel  pokarmowy III (10 alergenów) - EMMA 120,00   surowica 4
709 Panel  pokarmowy IV (10 alergenów) - EMMA 120,00   surowica 4
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
755 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów 75,00   surowica 1-2
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)          75,00   surowica 1-2
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 75,00   surowica 1-2
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 60,00   surowica 3-6
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 60,00   surowica 3-6
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 60,00   surowica 3-6
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 60,00   surowica 3-6
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 60,00   surowica 3-6
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 60,00   surowica 3-6
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 60,00   surowica 3-6
722 IgE sp. GP3 panel traw 3 60,00   surowica 11
  Alergeny- składniki kurzu, roztocza        
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 35,00   surowica 3-6
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 35,00   surowica 3-6
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 35,00   surowica 3-6
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 35,00   surowica 3-6
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 35,00   surowica 3-6
  Alergeny- sierści i pierza        
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 35,00   surowica 3-6
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 35,00   surowica 3-6
733 IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 35,00   surowica 3-6
735 IgE sp. E1 - sierść kota 35,00   surowica 3-6
736 IgE sp. E2 - sierść psa 35,00   surowica 3-6
737 IgE sp. E3 - sierść konia 35,00   surowica 3-6
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 35,00   surowica 3-6
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 35,00   surowica 3-6
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 35,00   surowica 3-6
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 35,00   surowica 3-6
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 35,00   surowica 3-6
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 35,00   surowica 3-6
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 35,00   surowica 3-6
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 35,00   surowica 3-6
746 IgE sp. E5 łupież psa 35,00   surowica 11
  Alergeny- trawy i zboża        
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 35,00   surowica 3-6
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 35,00   surowica 3-6
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 35,00   surowica 3-6
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 35,00   surowica 3-6
  Alegreny-drzewa        
760 IgE sp. T3 - brzoza 35,00   surowica 3-6
761 IgE sp. T4 - leszczyna 35,00   surowica 3-6
762 IgE sp. T2 - olcha 35,00   surowica 3-6
763 IgE sp. T14 - topola 35,00   surowica 3-6
764 IgE sp. T12 - wierzba 35,00   surowica 3-6
  Alergeny- chwasty        
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 35,00   surowica 3-6
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 35,00   surowica 3-6
772 IgE sp. W10 - komosa biała 35,00   surowica 3-6
  Alergeny - pleśnie        
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 35,00   surowica 3-6
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 35,00   surowica 3-6
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 35,00   surowica 3-6
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 35,00   surowica 3-6
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 35,00   surowica 3-6
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 35,00   surowica 3-6
  Alergeny- mleczne        
785 IgE sp. F1 - białko jajka 35,00   surowica 3-6
786 IgE sp. F245 - jajko całe 35,00   surowica 3-6
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 35,00   surowica 3-6
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 35,00   surowica 3-6
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 35,00   surowica 3-6
790 IgE sp. F78 - kazeina 35,00   surowica 3-6
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 35,00   surowica 3-6
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 35,00   surowica 3-6
795 IgE sp. F 360 jogurt 35,00   surowica 11
  Alergeny- mączne        
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 35,00   surowica 3-6
797 IgE sp. F11 - gryka 35,00   surowica 3-6
798 IgE sp. F6 - jęczmień 35,00   surowica 3-6
799 IgE sp. F8 - kukurydza 35,00   surowica 3-6
800 IgE sp. F7 - owies 35,00   surowica 3-6
801 IgE sp. F4 - pszenica 35,00   surowica 3-6
802 IgE sp. F9 - ryż 35,00   surowica 3-6
803 IgE sp. F14 - soja 35,00   surowica 3-6
804 IgE sp. F5 - żyto 35,00   surowica 3-6
  Alergeny- mięsa i ryb        
808 IgE sp. F88 - baranina 35,00   surowica 3-6
809 IgE sp. F284 - indyk 35,00   surowica 3-6
810 IgE sp. F83 - kurczak 35,00   surowica 3-6
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 35,00   surowica 3-6
812 IgE sp. F27 - wołowina 35,00   surowica 3-6
813 IgE sp. F3 - dorsz 35,00   surowica 3-6
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 35,00   surowica 3-6
816 IgE sp. F 24 - krewetka 35,00   surowica 11
  Alergeny - warzywa        
818 IgE sp. F15 - fasola 35,00   surowica 3-6
819 IgE sp. F12 - groch 35,00   surowica 3-6
820 IgE sp. F31 - marchew 35,00   surowica 3-6
821 IgE sp. F244 - ogórek 35,00   surowica 3-6
822 IgE sp. F86 - pietruszka 35,00   surowica 3-6
823 IgE sp. F25 - pomidor 35,00   surowica 3-6
824 IgE sp. F85 - seler 35,00   surowica 3-6
825 IgE sp. F35 - ziemniak 35,00   surowica 3-6
826 IgE sp. F48 - cebula 35,00   surowica 3-6
  Alergeny- owoce        
830 IgE sp. F92 - banan 35,00   surowica 3-6
831 IgE sp. F94 - gruszka 35,00   surowica 3-6
832 IgE sp. F49 - jabłko 35,00   surowica 3-6
833 IgE sp. F84 - kiwi 35,00   surowica 3-6
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 35,00   surowica 3-6
835 IgE sp. F44 - truskawka 35,00   surowica 3-6
836 IgE sp. F 237 - morela 35,00   surowica 11
837 IgE sp. F 259 - winogrona 35,00   surowica 11
  Alergeny- przyprawy, używki, orzechy        
839 IgE sp. F105 - czekolada 35,00   surowica 3-6
840 IgE sp. F93 - kakao 35,00   surowica 3-6
841 IgE sp. F221 - kawa 35,00   surowica 3-6
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 35,00   surowica 3-6
843 IgE sp. F89 - musztarda 35,00   surowica 3-6
844 IgE sp. F277 - koperek 35,00   surowica 3-6
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 35,00   surowica 3-6
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 35,00   surowica 3-6
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 35,00   surowica 3-6
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 35,00   surowica 3-6
849 IgE sp. F 20 - migdały 35,00   surowica 11
  Alegreny-owady        
855 IgE sp. I3 - jad osy 35,00   surowica 3-6
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 35,00   surowica 3-6
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 35,00   surowica 3-6
858 IgE sp. I71 - jad komara 35,00   surowica 3-6
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 35,00   surowica 3-6
  Alergeny -inne        
865 IgE sp. O1 - bawełna 35,00   surowica 3-6
866 IgE sp. K20 - wełna 35,00   surowica 3-6
867 IgE sp. K82 - latex 35,00   surowica 3-6
868 IgE sp. K74 - jedwab 35,00   surowica 11
869 IgE sp. K80 - formaldehyd 35,00   surowica 11
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 35,00   surowica 3-6
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 35,00   surowica 3-6
  USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR  
897 Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) 270,00 pobr pon-czw krew żylna EDTA 15
898 Mikrodelecje w chomosomie Y (AZF, gr.51) 450,00 pobr pon-czw krew pełna EDTA 16
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 390,00 pobr pon-czw krew pełna EDTA 14
900 Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci) 1142,67 zawiera 23%VAT wymaz z policzka / krew EDTA 21
901 Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci) 615,00 zawiera 23%VAT wymaz z policzka / krew EDTA 21
902 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 1230,00 zawiera 23%VAT wymaz z policzka / krew EDTA 21
903 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci) 790,89 zawiera 23%VAT wymaz z policzka / krew EDTA 21
906 Hemochromatoza met. PCR 370,00   wymaz z policzka / krew EDTA 15
907 Mukowiscydoza met. PCR 465,00   wymaz z policzka / krew EDTA 15
908 Azoospermia met. PCR 320,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
909 Apo E genotyp., ocena skłon. do wyst. chor. Alzheimera / dziedzicz. skłon. do miażdżycy met. PCR 480,00 pobr pon-czw wymaz z policzka / krew EDTA 14
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 280,00 pobr pon-czw EDTA 16
3822 Zespół Gilberta met. PCR 220,00 pobr pon-czw krew EDTA 10
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv 470,00 pobr pon-czw krew EDTA do 21
3840 Zespół Retta 550,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 350,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
  INNE        
921 Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 29,00   płyn z jamy ciała 1
923 Cytologia płynu z jamy ciała 90,00   płyn z jamy ciała 14
924 Komórki NEO 90,00   tkanka 14
945 Badanie histologiczne 1-2 wycinki, pojedyncza zmiana chorobowa 85,00   tkanka 14
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna 55,00   kamienie moczowe 14
950 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 50g, 0 i 1h) 10,00   osocze fluorek 1
951 Test obciążenia glukozą  (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 15,00   osocze fluorek 1
953 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 75g, 0 i 2h) 10,00   osocze fluorek 1
954 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 50g, 0 i 2h) 10,00   osocze fluorek 1
955 Test obciążenia glukozą  (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 15,00   osocze fluorek 1
956 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 75g, 0 i 1h) 10,00   osocze fluorek 1
960 Profil glukozy po posiłku  (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 10,00   osocze fluorek 1
961 Profil glukozy po posiłku  (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 15,00   osocze fluorek 1
962 Profil glukozy po posiłku  (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 10,00   osocze fluorek 1
886 Insulina -po obciążeniu   (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 120,00   surowica 1
887 Insulina -po obciążeniu   (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 120,00   surowica 1
  MIKROBIOLOGIA        
  Badania bakteriologiczne        
1100 Posiew moczu (bad. bakt.) 35,00   mocz 4-10
1000 Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa,gardła a także oka, ucha i inne. 45,00   wymaz 4-10
132 Biocenoza pochwy 25,00   szkiełko 3
1045 Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne. 45,00   wymaz 4-10
1314 Wymaz w kierunku GBS 45,00   wymaz 3-5
1022 Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i innne. 45,00   wymaz 4-10
1128 Krew na posiew tlenowy 60,00   Krew do 10
1129 Krew na posiew w kierunku beztlenowców 60,00   Krew do 10
1280 Wymaz w kierunku Mykoplazmy urogenitalne 67,00   Specjalne podłoże 4-10
1250 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met.IIF 65,00   wymaz 10
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 65,00   szkiełko 10
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 65,00   szkiełko 10
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF (wymaz z oka, odbytu lub nosogardzieli) 65,00   szkiełko 10
1266 Kał w kierunku Yersinia 50,00   Kał/Wymaz 4-10
1254 Kał w kierunku EPEC 45,00   Kał/Wymaz 4-10
1287 Wymaz w kierunku GC 55,00   Podłoże transport. 4-10
1268 Clostridium difficiele, toksyna A w kale 85,00   Kał 5
1101 Kał - posiew  ogólny (bad. bakter.) 35,00   Kał/Wymaz 4-10
1252 Kał - posiew S-S 30,00   Kał/Wymaz 4-10
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 130,00   kał 10
1201 Posiew w kierunku flory beztlenowej 45,00   wymaz do 14
1770 Sporal 43,05 zawiera 23%VAT Test 10
  Badania mykologiczne         
2000 Grzyby drożdżopodobne - identyfikacja i lekowrażliwość 45,00   wymaz 4-10
2500 Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów - preparat i posiew 95,00   zeskrobiny do 6 tyg
  PAKIETY BADAŃ        
6130 Pakiet Borelioza z kleszcza  160,00   krew/kleszcz 12
5030 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR 200,00   wymaz 7-14
5031 Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR 200,00   wymaz 7-15
5032 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR 280,00   wymaz 7-15
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR (Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae,Mycoplasma pneumoniae,Chlamydiophila pneumoniae,Legionella pneumophila,Bordetella pertussis) 380,00   wymaz 9
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR(wirus grypy A,wirus grypy B,RSVA,RSVB,Rhinovirus A/B,Coronavirus OC43/HKU1,Coronavirus 229E/NL63,Adenovirus,wirus grypy 1,paragrypa 2, paragrypa 3,bocavirus,enterovirus;Mycoplasma pneumoniae,Haemophilus influenzae,Streptococcus pneumoniae,Chlamydophila pneumoniae,Legionella pneumophila) 650,00   wymaz 9
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów  met. PCR(AdV,MPV,229E Coronavirus,PIV1,PIV2,PIV3,FluB,RSVA,Rhino A/B,OC43 Coronavirus) 480,00   wymaz 9
  POZOSTAŁE BADANIA        
3251 ImuPro 50 450,00   surowica 15
3252 ImuPro 100 900,00   surowica 15
3253 ImuPro 300 1700,00   surowica 15
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 156,00   surowica 7
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 156,00   surowica 7
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 350,00   surowica 17
3751 FibroTest Badania* 120,00   krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3651 FibroTest Raport 330,00     5
3752 FibroMax Badania* 140,00   krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3652 FibroMax Raport  630,00     5
3753 Koenzym Q10 120,00   surowica 7
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR) 270,00   EDTA 14
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 350,00   krew EDTA 16