Cennik badań specjalistycznych

Cennik badań specjalistycznych

 

Cennik badań specjalistycznych

 
  Alergologia  
  Testy skórne – zestaw podstawowy 160,00
  Spirometria 50,00
  Spirometria z próbą rozkurczową 90,00
5 Ginekologia  
  KTG – badanie tętna płodu 30,00
  Cytologia szyjki macicy 30,00
6 Neurologia  
  EEG 150,00
7 Audiologia, Laryngologia  
  Badanie audiologiczne ABR progi 200,00
  Badanie audiologiczne ABR latencje 80,00
  Audiogram 35,00
  Tympanogram 35,00
  ENG 150,00
8 Kardiologia  
  Echo serca 150,00
  Holter EKG 120,00
  Holter ciśnieniowy 120,00
  Test wysiłkowy 130,00
  EKG 20,00
9 Osteoporoza  
  Densytometria 60,00
  Densytometria 2 pkt 85,00
10 Okulistyka  
  GDX 100,00
  Perymetria 60,00
  Tonometria (badanie ciśnienia w oku) 20,00
  Komputerowe badanie wzroku 40,00
  Laseroterapia 250,00
  Badanie kąta zeza 50,00
  Ćwiczenia ortoptyczne 30,00