Cennik medycyny pracy

Cennik medycyny pracy

L.p Cennik Medycyna Pracy Cena
1. ORZECZENIA
Orzeczenie lekarskie 49,00 zł
Orzeczenie do książeczki sanitarno-epidemiologicznej 49,00 zł
Orzeczenie   lekarskie   dot.   udzielenia   urlopu   dla poratowania zdrowia 100,00 zł
2. ZDJĘCIA RTG
Głowa 40,00 zł
Klatka piersiowa 35,00 zł
3. BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Spirometria 20,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Badanie EKG 10,00 zł
4. KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY
Okulista 45,00 zł
Laryngolog 45,00 zł
Neurolog 45,00 zł
5. Ocena narządu wykonana przez Lekarza Medycyny Pracy
Ocena narządu wzroku przez Lekarza Medycyny Pracy 40,00 zł
Ocena narządu słuchu przez Lekarza Medycyny Pracy 40,00 zł
Ocena  narządu  równowagi  przez  Lekarza  Medycyny Pracy 40,00 zł
6. BADANIA KIEROWCÓW
Psychologiczne badanie osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (np. kierowcy pojazdów służbowych kat B) 110,00 zł
Psychologiczne badanie osób wykonujących transport drogowy oraz kierowców wymienionych w art. 124 ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 150,00 zł
Badanie kierowców kat. A, B 200,00 zł
Badanie kierowców kat. C, D, E 200,00 zł
7. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE
Morfologia 8,00 zł
Rozmaz krwi 5,00 zł
OB 5,00 zł
Mocz 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Lipidogram 45,00 zł
Próby wątrobowe ( ALT, AST, ALP, GGTP, Bilirubina) 30,00 zł
Cholesterol 7,00 zł
Trójglicerydy 7,00 zł
ASPAT 10,00 zł
ALAT 10,00 zł
8. Pozostałe badania niewymienione powyżej a wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy Zgodnie z obowiązującym
cennikiem w dniu badania.