Diagnostyka Jaskry

Diagnostyka Jaskry

Wykonujemy badanie nowoczesnym aparatem GDX PRO - jest to badanie warstwy grubości włókien nerwowych siatkówki.