Diagnostyka osteoporozy

Diagnostyka osteoporozy

W NS ZOZ "Olsztyńska" wykonywane jest badanie densytometrem DPX BRAVO GE. Zdjęcia mogą być wykonane z kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej.

Takie badanie powinny wykonać osoby z poniższymi wskazaniami:

Kobiety po menopauzie
Mężczyźni po andropoauzie
Objawy osteoporozy stwierdzone na RTG
Złamania patologiczne
Przedłużające się unieruchomienie
Choroby metaboliczne kości
Reumatiodalne zapalenie stawów
Badania wykonywane są codziennie po wcześniejszej rejestracji. Zapisy telefoniczne pod numerem 666 128 196 bądź osobiście NSZOZ „Olsztyńska”, Radom, ul. Olsztyńska 33a