Diagnostyka jaskry

Wykonujemy badanie nowoczesnym aparatem GDX PRO – jest to badanie warstwy grubości włókien nerwowych siatkówki.