Poradnia medycyny pracy

pomiar ciśnienia krwi - zdjęcie poglądowe

lek med. Renata Marciniec – specjalista medycyny pracy
Danuta Gniadek- Jonczewa– specjalista medycyny pracy
Tadeusz Nitka – specjalista medycyny pracy

Badania z zakresu medycyny pracy to badania pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na jego stan zdrowia.

Rodzaje badań:

  • – badania wstępne
  • – badania okresowe
  • – badania kontrolne
  • – badania kierowców