Poradnia neurologii dziecięcej

lek. med. Anna Witucka-Tuzimek – specjalista neurologii dziecięcej

Wykonujemy badania w pracowni EEG.