Endoprotezoplastyka stawu biodrowego …

szkielet miednicy - zdjęcie poglądowe

… z wykorzystaniem małoinwazyjnego dostępu przedniego MIS DAA.

Zapraszamy na konsultację do dr Michała Dębińskiego, który specjalizuje się w nowoczesnych, małoinwazyjnych technikach endoprotezoplastyki stawów, miedzy innymi w endoprotezoplastyce stawu biodrowego z dostępu przedniego – MIS DAA. Dostęp przedni do stawu biodrowego (MIS DAA) jest nowatorską metodą
implantacji endoprotezy stawu biodrowego. Propagatorem i prekursorem tego dostępu w Polsce jest prof. Paweł Skowronek.
Zabieg endoprotezoplastyki z użyciem MIS DAA polega na wykonaniu niewielkiego cięcia (ok. 7cm) w okolicy przednio bocznej części uda, a następnie dojściu do stawu w tzw.
Interwale międzymięśniowym – bez odcinania struktur mięśniowych. Cały zabieg wykonywany jest w technice małoinwazyjnej – przez „dziurkę od klucza”. Dzięki temu
zyskujemy korzyści dla Pacjenta, które są szczególnie odczuwalne w pierwszych 6 miesiącach po zabiegu.
Dostęp przedni charakteryzuje szereg zalet, takich jak: mała blizna pooperacyjna, brak konieczności odcinania przyczepów mięśniowych, minimalizacja krwawienia
śródoperacyjnego, krótki czas zabiegu, minimalizacja ryzyka zwichnięcia endoprotezy, szybsza rehabilitacja pooperacyjna, zmniejszenie pooperacyjnych dolegliwości bólowych, szybka mobilizacja pacjenta, skrócenie rehabilitacji pooperacyjnej i czasu hospitalizacji.