Poradnia neurochirurgiczna

zdjęcie tomograficzne mózgu - zdjęcie poglądowe
Neurochirurg – lek.med Krzysztof Gil

Wykonujemy konsultacje w zakresie:

  • patologii kręgosłupa (dyskopatia, kręgozmyk, deformacje kręgosłupa, nowotwory kręgosłupa)
  • nowotworów układu nerwowego (guzy mózgu, guzy rdzenia kręgowego, guzy kana łuk kręgowego, guzy nerwów obwodowych, guzy oczodołu, guzy przysadki mózgowej,guzy podstawy czaszki)
  • zniekształceń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki wewnątrzczaszkowe, naczyniaki tętniczo-żylne, przetoki naczyniowe, naczyniaki jamiste)
  • wodogłowia
  • urazów czaszkowo-mózgowych i urazów kręgosłupa
  • uszkodzeń nerwów obwodowych kończyn górnych i kończyn dolnych (urazy nerwów, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, nerwiak Mortona, zespół mięśnia gruszkowatego i inne)