Dostępność Plus dla Zdrowia

Logo Fundusze Europejskie

NS ZOZ „Olsztyńska” Dębińska, Szczepanowska – Spółka Partnerska – Lekarze jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 713 337,36 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, korzystać z gabinetów lekarskich i zabiegowych, czy umówić wizytę on-line.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.